BELOW IN ENGLISH

Olen Irina Tuokko, 25-vuotias jyväskyläläinen vihreä kaupunginvaltuutettu ja Jyväskylän sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Olen kasvatustieteen kandidaatti ja erityispedagogiikan opiskelija. Tällä hetkellä työskentelen kansanedustajan avustajana vihreiden eduskuntaryhmässä.

Lähdin ehdolle eduskuntavaaleihin, sillä suomalaisen hyvinvointivaltion kivijalka eli tasa-arvoon perustuva koulutusjärjestelmämme aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen tarvitsee puolustajaansa. Minulle koulutuspolitiikka on intohimon kohde ja haluan olla tekemässä kaikkeni osallisuuden, sivistyksen ja jatkuvan oppimisen eteen.

Myös eriarvoisuuden kitkeminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen tarvitsevat koko sydämestään toimivia nuoria mukaan lainsäädännön ytimeen. Kaiken päätöksenteon pohjalla tulee olla ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, sekä ilmastonmuutoksen torjunta.

Vain näin teemme vastuullista sukupolvipolitiikkaa ja takaamme tuleville sukupolville elinkelpoisen ympäristön.

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska osallisuuden ja oppimisen tulee olla jokaisen oikeus. Haluan olla rakentamassa yhteiskuntaa, jossa jokainen on aidosti osallinen. Yhteiskuntaa, jossa jokainen voi kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja toimia osana yhteiskuntaa henkilökohtaisista taustoistaan tai elämän mahdollisista vastoinkäymisistä riippumatta.

Tämä tarkoittaa jokaisen mahdollisuutta ja oikeutta laadukkaaseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä oikeutta ja mahdollisuutta hyvinvointiin sekä turvaverkkoihin, jotka tarpeen tullen ottavat kopin ihmisestä. Se tarkoittaa myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon takaamista ja ihmisoikeuksien toteutumista. Kaiken pohjalla on kestävä elinympäristö, joka tarkoittaa kunnianhimoisia ilmastotoimia tulevien sukupolvien osallisuuden mahdollistamiseksi.

Osallisuuden vastakohtana on osattomuus, jota voimme kutsua myös syrjäytymiseksi. Koulutuksen on tutkitusti todettu olevan tehokkain lääke syrjäytymisen ehkäisyyn – laadukas ja yhdenvertainen opinpolku antaa lapselle hyvät eväät elämään. Koulutuksen tasa-arvo on ollut Suomen osaamisen ja menestyksen kivijalka. Liian pitkään jatkuneet leikkaukset koulutuksesta ovat nyt rapauttamassa tätä kivijalkaa. Sukupuoli ja perhetausta määrittävät yhä enemmän menestymistä opintiellä ja tämä suunta on saatava käännettyä.

Suunnan kääntämiseksi meidän on varmistettava, että jokainen on yhdenvertaisessa asemassa lähtökohdistaan riippumatta. Tämä tarkoittaa mm. yhdenvertaisen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista työttömien lapsille sekä lapsen oikeutta tarvitsemaansa oppimisen tukeen niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa. Kenenkään nuoren toisen asteen opinnot eivät voi myöskään jäädä kiinni vanhempien lompakon paksuudesta. Tämän vuoksi tarvitsemme aidosti maksuttoman toisen asteen koulutuksen. Myös korkeakouluopintojen maksuttomuudesta ja laadusta on pidettävä kiinni sekä opiskelijoille turvattava parempi toimeentulo.

Suomessa oli vuonna 2018 Me-säätiön mukaan noin 66 000 syrjäytynyttä nuorta. 20–34-vuotiaista suomalaisista jo yli 23 000 on työkyvyttömyyseläkkeellä, näistä suurimmassa osassa on kyse mielenterveysongelmista. Millaiset ovat näiden nuorten tulevaisuuden näkymät ja millä tapaa he tulevat olemaan osallisia tässä yhteiskunnassa? Mitkä ovat inhimilliset ja yhteiskunnalliset kustannukset nuoren syrjäytyessä?

Kun perhe voi hyvin, myös lapsi voi paremmin. Huolehditaan siis erityisesti varhaisen vaiheen lapsi- ja perhepalveluista. Moni syrjäytymisvaarassa oleva nuori perheineen tarvitsee moniammatillista turvaverkkoa. Neuvolapalvelut, päihde- ja mielenterveystyö, kolmannen sektorin tukipalvelut perheille, mahdollisuudet maksuttomiin harrastuksiin, nuorisotyö, lastensuojelu sekä matalan kynnyksen sosiaalipalvelut ovat avain asemassa turvaamassa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden parempaa hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Kukaan ei voi myöskään olla täysin osallinen yhteiskunnassa, mikäli emme turvaa kaikille yhtäläisiä oikeuksia ja turvaa vähemmistöjen asemaa aktiivisella yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöllä. Suomi on saanut jo useaan otteeseen moitteita ihmisoikeusrikkomuksista esimerkiksi nykyisestä translaistaan, jossa juridisen sukupuolen vahvistamiseksi transhenkilöltä vaaditaan lisääntymiskyvyttömyyttä eli joissain tapauksissa pakkosterilisaatiota. Translaki tulee uudistaa viipymättä itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Tasa-arvotyötä riittää tehtäväksi myös esimerkiksi perhevapaauudistuksen suhteen, jotta naisten asemaa työmarkkinoilla voidaan parantaa.

Kaiken tämän pohjalla on kestävä sukupolvipolitiikka, jonka keskiössä on luonnonmonimuotoisuuden turvaaminen ja ilmastonmuutoksen torjunta. Elämme kuudennen sukupuuttoaallon aikaa ja luonnon monimuotoisuus hupenee vauhtia, joka ei turvaa elinkelpoista planeettaa nykyhetken nuorten lapsille ja lapsenlapsille.

Ilmastonmuutoksen torjunta on tässä avainasemassa. Suomen tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa hiilinielujen kasvattamista ja päästöttömiin uusiutuviin energiamuotoihin siirtymistä sekä liikenneinfran kunnianhimoista kehittämistä.

Politiikasta ja vaikuttamisesta olen oppinut, että asioita ei muuteta yksin. Muutos tehdään yhdessä ja tulevaisuutta rakennetaan yhdessä.

Toivon, että juuri sinä haluaisit lähteä tuekseni matkalleni kohti vaaleja! Olit sitten tuttu tai täysin uusi tuttavuus, otathan minuun yhteyttä, jos haluat liittyä taustajoukkoihini – pienikin apu ja tuki ovat tavattoman tärkeitä minulle. 

___________________________________________________________________________________________

 

I am Irina Tuokko, a 25-year-old Green city councilor and the President of the Board of Education of Jyväskylä. I have a Bachelor’s Degree in Education and I study Special Education. I currently work as an assistant for a Green Party MP.

 

I decided to run for parliament because the cornerstone of the Finnish welfare state our education system that is based on equality from early childhood education to higher education needs an advocate. Education policy is a meaningful subject for me and I want to do everything I can for agency, development, and continuous learning.

Abolishing inequality and enhancing equality require young people who work with their whole heart to take their place in the centre of legislation. Protecting the environment and its biodiversity as well as fighting against climate change needs to be taken into account in all decision-making. This is the only way for us to promote intergenerational equity and ensure a life-sustaining environment for future generations.  

I am running for parliament because agency and learning has to be everyone’s right. I want to play a part in creating a society in which every person is genuinely involved. A society in which every person can reach their full potential and work as a part of said society regardless of their background and the obstacles they have came across in life.

This means that everyone has the opportunity and right to continuous quality education and safety nets that are there to support those who need them. In addition to this, it also means guaranteeing equality and making sure that human rights are implemented and respected. Keeping the environment sustainable and thus ensuring the agency of future generations calls for ambitious climate actions.

The opposite of involvement and agency is social exclusion. Education has been proved to be the most effective tool against social exclusion equal and high quality education gives children a good start to life. Equality in education has been the foundation of Finnish know-how and success. Continuous budget cuts are now eroding this foundation. Success in school is increasingly determined by gender and family background. This must be changed.

To change this, we must make sure that everyone is in an equal position regardless of their background. This means, for example, giving back the right to equal subjective early childhood education to the children of the unemployed and securing a child’s right to assisted learning when needed in early childhood education, primary school and secondary school. Additionally, no-one’s upper secondary school diploma should depend on whether one’s parents can pay for the education. This is why we need a genuinely free upper secondary school and vocational school. There should be no tuition fees in higher education, its quality needs to be maintained, and students need to be ensured a better livelihood.

According to the We Foundation, there were approximately 66,000 youth facing social exclusion in Finland last year. Over 23,000 Finnish people aged from 20 to 34 have retired due to incapacity for work, mainly because of mental health issues. How does the future look for these young people and how will they be active participants of society? What are the humanitarian and societal costs when a young person faces social exclusion?

A child feels better when their family is well. We should hence pay special attention to early-stage child and family services. Many young people who are facing the risk of social exclusion need multi-professional safety nets. Maternity clinics, work against substance abuse and work for mental health, third sector support services for families, the possibility to engage in free hobbies, youth work, child protection services and easily accessible social services are in a key role in supporting the welfare, agency and active participation of children and families who are underprivileged.

If we do not guarantee everyone equal rights and protect minorities with active work for equality, no one can have full agency in this society. Finland has repeatedly been reprimanded for its human rights violations e.g. for its current transgender law. To verify one’s legal gender, a transgender person is required to be infertile, which in some cases leads to forced sterilisation. Transgender law has to be reformed at once in a way that respects transgender individuals’ right to self-determination. Work for equality has to also be done e.g. to achieve a parental leave reform as well as to improve the position of women in the labor market.

All this is based on sustainable intergenerational politics, which is centered around protecting nature’s biodiversity and fighting climate change. We live in the era of the sixth wave of extinction and nature’s biodiversity is waning at a pace that does not guarantee a life-sustaining planet for the children and grandchildren of today’s youth.

Fighting climate change is of utmost importance. Finland has to be carbon neutral by 2030. To achieve this goal, carbon sinks need to be greater, we need to move on to renewable forms of energy and ambitiously develop our traffic infrastructure further.

Politics and influencing have taught me that no-one can change things alone. Change is made together and we build our futures together.

I hope that you would like to support me on my journey towards the election! No matter if I already know you or if you are a new acquaintance, I hope that you will contact me if you want to be a part of my support group even little help and support mean the world to me.

 

cropped-grand-makeup-sale-8-1-1-1.jpg