Minulle tärkeintä on, että kunnan kehittämisen keskiössä on ihmisten osallisuuden vahvistaminen. Kunta, joka tarjoaa hyvän kasvualustan jo varhaislapsuudesta alkaen ja kantaa aina hyvään ja arvokkaaseen vanhuuteen saakka, mahdollistaa jokaisen kasvun omaan täyteen potentiaaliinsa. Kunta, jossa jokainen voi toimia merkityksellisenä ja yhdenvertaisena osana yhteisöämme henkilökohtaisesta taustaan tai elämäntilanteesta riippumatta, on hyvä kunta elää.

Osallisuuden vastakohtana on osattomuus, jota voimme kutsua myös syrjäytymiseksi. Koulutuksen on tutkitusti todettu olevan tehokkain lääke syrjäytymisen ehkäisyyn – laadukas ja yhdenvertainen opinpolku antaa lapselle hyvät eväät elämään.

Koulutuksen tasa-arvo on ollut Suomen osaamisen ja menestyksen kivijalka. Liian pitkään jatkuneet leikkaukset ja palvelutason heikennykset koulutukseen ovat horjuttaneet tätä kivijalkaa. Sukupuoli ja perhetausta määrittävät yhä enemmän menestymistä opintiellä ja tämä suunta on saatava käännettyä. Jos varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta tai toisen asteen koulutuksesta säästetään, lasku maksetaan tulevaisuuden osaamisen heikentymisenä, mutta myös kasvavina kuluina esim. lastensuojelun puolella.

Kunnissa voimme valita panostaa koulutukseen sen jokaisella portaalla. Kunnan budjetti on tietysti rajallinen, mutta valtuutetun tärkein tehtävä onkin hahmottaa, mihin sijoitetut eurot tuovat suurimman ja kokonaisvaltaisimman hyödyn niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin sekä lyhyellä, mutta ennen kaikkea pitkällä aikajänteellä. Oikeaan kohtaan ja oikea-aikaisesti sijoitetut eurot keventävät parhaimmillaan kalliimpien palveluiden kysyntää tulevina vuosina.

Kangasalan kouluilla ja oppilaitoksissa vuosi 2021 on juhlavuosi Kangasalan koululaitoksen täyttäessä 150 vuotta. Meillä on lukuisia syitä olla hyvin ylpeitä Kangasalan kaupungista koulutuksen järjestänä, pidetään siis huoli, että jatkossakin on ylpeyden aiheita ja mielummin vielä nykyistäkin enemmän – aina varhaiskasvatuksesta alkaen!

LAADUKAS VARHAISKASVATUS ON INVESTOINTI TULEVAISUUTEEN

Varhaiskasvatuksella on valtavan suuri merkitys siinä, miten lapsen opinpolku lähtee liikkeelle ja pysyykö nuori kelkassa. Uusimmat tutkimukset ovat tuoneet yhä vahvemmin esille, että varhainen kasvatus on paljon keskeisemmässä roolissa ihmisen oppimiskykyyn ja halukkuuteen kouluttautua kuin aiemmin on osattu arvata.

Haluan itse olla osaltani vahvistamassa lapsen subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen huolehtimalla, että ryhmäkoot eivät kasva ja asiakasmaksut poistuvat asteittain vuosien saatossa. Ensi askel tähän tavoitteeseen täyttyi juuri, kun Kangasala otettiin mukaan valtakunnalliseen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun. Kokeilu astuu voimaan ensi elokuussa ja kestää aina vuoteen 2024 asti. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Osallistuminen varhaiskasvatukseen on Suomessa OECD-maiden alhaisinta – maksuttomuuden on todettu puolestaan lisäävän osallistumista varhaiskasvatukseen. Kuntaliiton arvion mukaan viisivuotiaista osallistuisi varhaiskasvatukseen jopa 95%, jos se olisi maksutonta. Kangasalla on nyt hieno mahdollisuus näyttää kyntensä koulutuksen järjestäjänä ja hoitaa kokeilu kunnialla maaliin – tämä luo hyvän pohjan tuleville vuosille, kun kokeilu toivottavasti vakiintuu käytännöksi valtakunnallisella tasolla.

Varhaiskasvatuksessa tulee huolehtia myös riittävistä tukipalveluista. Mitä varhaisemmassa vaiheessa oppimisen haasteet tunnistetaan, sitä paremmin turvaamme lapsen opinpolkua tuleville kouluvuosille. Erityispedagoginen osaaminen sekä psykologin palvelut tulee olla vahvasti läsnä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen moniammatillisessa yhteistyössä. Yhä yhtenäisempi alkuopetus aina esiopetuksesta toiselle luokalle takaa lapselle joustavan ja omaa kehityksen tahtia tukevan siirtymisen koulupolulle.

Myös varhaiskasvatuksen palveluntarjoajien henkilöstömitoituksen ja laadun tulee olla tiukan valvonnan alla. Yksityiset palveluntarjoajat tulee säilyttää täydentävinä palvelumuotoina, ei hallitsevina järjestäjätahoina. Kunta on aina loppujen lopuksi varhaiskasvatuksen järjestämisvastuussa, silloinkin, kun esimerkiksi koronakevään 2020 aikana muutamat yksityiset varhaiskasvatusta tarjoavat firmat sulkivat ympäri Suomen yllättäen kokonaisia yksiköitään säästöjen nimissä.

KOULUSTA OPPIA, ILOA, TURVAA JA TULEVAISUUTTA

Sama ohjenuora varhaisesta ja riittävästä tuesta toimii myös perustaksi laadukkaalle perusopetukselle – mahdollistaen myös toisen asteen koulutuksessa pärjäämisen. Toimivan tuen perusta on riittävässä ja osaavassa henkilökunnassa. Rehtorit, opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat, koulukuraattorit- ja psykologit sekä kouluterveydenhoitajat muodostavat kouluissa tiiviissä yhteistyössä laadukkaan toiminnan ytimen. Moniammatillinen kokonaisuus toimii vaikuttavimmin silloin, kun tekijöitä on riittävästi, eikä ytimeen pääse syntymään resursseista johtuen kokonaisuuden rikkovia kuiluja. Kangasalla erityisen hienoa on, että meillä tätä moniammatillista yhteisöä täydentää tällä hetkellä myös kasvatusohjaajan ja nepsy-tutorin ammattitaito, joka osaltaan tuo kipeästi kaivattua lisätukea yhä moninaisemman oppilasjoukon tukemiseen – etenkin tänä poikkeuksellisena korona-aikana.

Tällainen edistyksellisyys yhä laajemman ammattitaidon hyödyntämisessä konkreettisesti koulurakennuksen sisällä on hyvin tavoiteltavaa myös tulevina vuosina. Kuten aikuisina toivomme palveluita helposti saavutettavaksi yhdeltä luukulta, olisi oppilaidenkin ihanteellista saada kaikki mahdollinen tuki ”yhdeltä luukulta”. Esimerkiksi psykiatristen sairaanhoitajien sekä nuorisotyöntekijöiden panos itse koulurakennuksessa on antanut hyvin positiivisia tuloksia monessa kunnassa.

Laadukas opetus rakentuu myös turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Turvallinen koulu on kaikkien terveydelle turvallinen. Turvallinen koulu työskentelee aktiivisesti kaikenlaisen häirinnän ja koulukiusaamisen kitkemiseksi. Turvallinen koulu mahdollistaa tiloissaan myös monipuolisen ja nykyaikaisen opetuksen järjestämisen.

Opetushenkilökunnan työhyvinvoinnin osalta emme voi sulkea silmiämme siltä, että tuoreimpien tutkimustulosten mukaan (Salmela-Aro, 2020) kaikkiaan valtakunnallisesti yli 70 % opettajista kuului erilaisiin uupumusryhmiin vuoden 2020 joulukuun mittauksissa. Työuupumus on tällä hetkellä todella voimakasta ja oleellista on se, että innostus työhön on laskenut voimakkaasti. Riskinä on, että opettajat menetetään muihin tehtäviin tai muihin kuntiin. Korona on koetellut jo valmiiksi niukentuneiden resurssien ja yhä moninaisemman työnkuvan kanssa puurtaneita opetushenkilökunnan jäseniä (kuten myös monia muita kunnan työntekijöitä ja yrittäjiä).

Kangasalan kaupungin on työnantajana huolehdittava koko kaupungin henkilöstön jaksamisesta erityisellä otteella näinä poikkeusaikoina, kun työtaakka on normaaliakin suurempi ja raskaampi.

Toisen asteen koulutuksen järjestäminen oppivelvollisuusiän noustessa tulee olemaan kunnille valtava puristus. Oppivelvollisuusiän nostaminen itsessään ei auta syrjäytymisen tai pahoinvoinnin ja oppimisvajeiden polulle ajautunutta nuorta saamaan päättötodistusta toiselta asteelta. Kaikista oleellisinta on, että perustason resurssit ovat jo peruskoulussa kunnossa.

Nyt meidän on aika hyödyntää enemmän kuin koskaan sitä kaikkea kokemusta ja tietoa, mitä meidän yläkoulujen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaihetyöskentelystä löytyy. Opinto-ohjaajien merkitys tulee myös korostumaan aivan uudella tavalla ja oppivelvollisuusiän nostaminen tulee huomioida jo yläkoulujen resursseissa hoitaa työnsä ja velvoitteensa kunnialla.

Oppivelvollisuusiän nostosta ei saa muodostua pakkopulla, jossa heikoimmassa asemassa olevia oppilaita liukuhihnoitetaan puoliväkisin eteenpäin opinnoissa, vaan tukipalveluiden tulee pystyä tarttumaan näihin oppilaisiin jo hyvissä ajoin ennen nivelvaihetta, jotta toisen asteen opinnoista saadaan niiden tarkoittama hyöty irti.

Nivelvaiheessa tukitoimet eivät voi loppua yhdeksännen luokan loppuun vaan toisella asteella pitää olla aidosti mahdollisuudet jatkaa tätä peruskoulussa annettua tukea kouluun ja opintoihin sitouttamisessa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s